Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2013

nigdywiecej
przychodzi ten moment w życiu kiedy chcesz przeglądnąć całą swoją zupę do początku
— po spotkaniu z tobą
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viacytaty cytaty
nigdywiecej
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
— św. Paweł
Reposted fromesperance esperance viacytaty cytaty

January 31 2013

nigdywiecej
Czuję się, jakbym była pusta. Czekam, aż ktoś mnie nakręci. Jak zegarek. I ten chłopak, przez chwilę wydawało mi się, że on to potrafi.
— J. Żulczyk
Reposted frommissbrodka missbrodka viacytaty cytaty
nigdywiecej
Tears stream down your face
When you lose something you cannot replace..
— Coldplay 'Fix you'
Reposted fromesperance esperance viacytaty cytaty
nigdywiecej
Brzemię czyjegoś nieszczęścia staje się czasami zbyt trudne do udźwignięcia.
— Diana Palmer
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
nigdywiecej
9120 f62d
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

January 29 2013

nigdywiecej
Jakaś cząstka mnie już zawsze będzie należała do niego.
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
nigdywiecej
  Każdej nocy śnią mi się Twoje buty obok moich.
— Wojciech Kuczok - Listy miłosne
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
nigdywiecej
Rozpieszczanie kobiet nigdy nie wychodzi z mody.
— Sylvia Day, Dotyk Crossa
nigdywiecej
upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem.
— myslovitz
Reposted fromfallintotime fallintotime viacytaty cytaty
nigdywiecej
Mam przeczucie, że gdzieś wewnątrz ciebie jest ktoś, o kim nikt nic nie wie...
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty
nigdywiecej
Lekcja 1 

szczerość jest kwestią najwyższej wagi
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacytaty cytaty
nigdywiecej
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze.
— Marek Hłasko, Robotnicy
Reposted frommirabelia mirabelia viacytaty cytaty

January 28 2013

nigdywiecej
przyjdź, proszę przyjdź. wszystko jeszcze da się naprawić. wszystko oprócz tego, że nie trafisz. że nie możesz. że nie chcesz.
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacytaty cytaty
nigdywiecej
9097 c0e6 390
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty
nigdywiecej
koncentruję się na tym, co jest teraz. nie martwię się o przyszłość, bo i tak jej nie odgadnę. odsuwam przeszłość, bo jest mi teraz niepotrzebna. chcę czuć, że żyję tu i teraz
— beata pawlikowska
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
nigdywiecej
miłość jest nie tylko uniesieniem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem sie. jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
nigdywiecej
Są dni kiedy mam ochotę wam wszystkim przyjebać, a potem przeprosić i znów to zrobić.
— Właśnie jest ten dzień, kurwa
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
nigdywiecej
4791 71fb 390
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty

January 27 2013

nigdywiecej
6714 8240 390
Reposted fromfantom fantom viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl